Vad för material sa man välja och varför?

Vad för material sa man välja och varför?

Att använda sig av naturliga byggmaterial oavsett om man bygger en trappa, hus eller bord är mer och mer attraktivt.

Korslimmat trä är en produkt som mer och mer efterfrågas av byggfirmor då det har hög hållfasthet och bärighet jämfört med andra material på marknaden.
Materialet är trä-äkta och är massivt vilket har hög motståndskraft gentemot brand och väger förhållandevis väldigt lite. Detta ger lägre transportkostnader och är lättare att montera.
Andra fördelar med materialet är att det har en bra förmåga att tåla kemiskt aggressiva miljöer och det har en bra isoleringsförmåga.

Att ett material som KL-trä kallas för trä-äkta innebär att det bara skapats av trämaterial och det ger stora fördelar för miljön eftersom det är helt och hållet ett förnybart material.
På grund av att materialet ligger i kors så är det väldigt sällan att skivorna kröker sig på grund av temperaturer och fuktighet

Det är en liknande process som när man tillverkar limfog där man hyvlar virke och limmar ihop stavar, skillnaden är att man lägger det korsvis istället för rakt och det ger en helt annan hållfasthet. Det blir fler och fler byggföretag som använder sig av klträ eftersom det ger en total kontroll från början till slut utan att man sänker kvaliteten.

Man kan redan från fabrik beställa färdiga element som bara är att montera för att förenkla samt förkorta tiden för byggprocessen.

Korslimmat trä tillhör en kategori av naturligt material som är ihopsatt för att skapa större bitar av hög kvalitet. Större mängden av detta materialet används som bärande delar och stommar till många olika sorters av byggnader allt ifrån flervåningshus till småhus och specialobjekt. Eftersom det är en mångsidig produkt så kommer den att kunna användas inom allt fler användningsområden.

Trots att det är ett naturligt material så har det en lång livslängd och är anpassat för kretslopp som innebär att man kan använda det i nya konstruktioner eller omvandlas till energi.